Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi

Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi został utworzony 1998 roku na powierzchni 186,54 ha. Położony jest na gruntach Nadleśnictwa Narol, leśnictwo Złomy, we wsi Huta Złomy. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zespołów torfowiskowych oraz borówkowo-bagiennych, wilgotnych, sosnowych i mieszanych, świeżych, z licznymi gatunkami chronionych roślin zielnych.

Z rezerwatu wypływają trzy źródła – jednej z większych rzek Roztocza – Tanwi.

Flora w rezerwacie reprezentowana jest przez 74 gatunki roślin naczyniowych. Największą liczbę gatunków posiada rodzina wrzosowatych (16 gatunków). Najczęściej występującymi gatunkami na terenie rezerwatu są: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, czermień błotna, borówka bagienna, borówka brusznica, rosiczka okrągłolistna, gorysz błotna, przytulia błotna, torfowce (błotny, nastroszony), płonnik pospolity oraz turzyce (dzióbkowata, brzegowa i pęcherzykowata).

Bogaty jest również świat zwierząt. Zobaczyć tu możemy, m.in. takie ptaki jak: zięba, kos, rudzik, śpiewak, bogatka, kukułka, a z drapieżnych: myszołów, trzmielojad i orlik krzykliwy. Z ssaków zaobserwowano m.in. lisa, borsuka, jelenia europejskiego, sarnę i dzika. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza pn. “Kobyle Jezioro”. W lewo skręcamy do wsi Dębiny.