Cieszanów

Gmina Cieszanów położona jest w północno–wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego; jej północne obszary usytuowane są na skraju Roztocza i graniczą z masywem Puszczy Solskiej. Gminę tworzy miasto Cieszanów położone w dolinie rzeki Brusienki oraz 12 wsi i osiedli; zajmuje ona obszar 220 km2 zamieszkany przez ok. 7900 osób, z czego ok. 2000 żyje w Cieszanowie.

Teren gminy stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku, w tym pieszych i rowerowych wycieczek. W pobliżu Cieszanowa położony jest jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody w tej części Polski o nazwie Jedlina. Jego celem jest zachowanie unikatowego starodrzewu jodłowego, występującego w postaci ponad 120-letnich jodeł o wysokości nawet 40 m, a także innych gatunków drzew: dębów, sosen, świerków, grabów. Dzięki stosunkowo małej ingerencji człowieka, chronione w rezerwacie drzewostany posiadają puszczański charakter. Na jego terenie spotkać można rzadkie i będące pod ochroną gatunki roślin (wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, sałatnica leśna, barwinek) i grzybów (szmaciak gałęzisty, soplówka jodłowa). Niedaleko Nowego Lublińca, na potoku Lubówka znajduje się duży zespół stawów. Utworzono w nim użytek ekologiczny Sopilne. Drugi użytek ekologiczny, Komań znajduje się w kompleksie stawów na potoku Paucza. Na terenie obu użytków występują stanowiska lęgowe rzadkich gatunków ptaków, w tym m.in.: perkoza rdzawoszyjego, błotniaka stawowego, kani czarnej, żurawia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pobliżu gniazduje także orzeł bielik. Nieopodal Chotylubia warto zobaczyć miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych. Jest to uroczysko Świnioryje – duże rozlewisko wodne, powstałe wskutek przegrodzenia przez bobry niewielkiego strumienia. Dużą atrakcją turystyczną są także pomniki przyrody w postaci lip drobnolistnych rosnących w Nowym i Starym Lublińcu. Na amatorów wędkowania czekają stawy rybne w Nowym Lublińcu, Nowym Siole, Chotylubiu i zalew w Starym Lublińcu.

Skarby przyrody uzupełniają liczne zabytki architektury sakralnej, leżące na szlaku architektury drewnianej; wiele z nich to prawdziwe perły dawnego budownictwa. Należy do nich przede wszystkim drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 r. Godne uwagi są również inne tutejsze cerkwie (w części zmienione na kościoły), zarówno te stare – drewniane – w Chotylubiu, Kowalówce i Dachnowie, jak i nowsze – murowane – w Cieszanowie, Nowym Siole, Niemstowie, Nowym i Starym Lublińcu. Cieszanów zachował dawny układ architektoniczny z centralnie położonym rynkiem. W rynku znajduje się wzniesiony w 1800 r. kościół parafialny pw. św. Wojciecha, ufundowany przez Jana Zamoyskiego. Swój blask odzyskał niedawno park miejski, który przyciąga uwagę ciekawym układem przestrzennym, bogatą roślinnością i urokliwą fontanną oraz pomnikami: Tysiąclecia Państwa Polskiego i Ofiar Zbrodni Stalinowskich. Miłośników fortyfikacji zainteresują zapewne dawne sowieckie betonowe schrony bojowe „Linii Mołotowa” z 1940 r., umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa, Chotylubia i Rudki.

Po wędrówce w poszukiwaniu osobliwości przyrody i ciekawych zabytków warto odwiedzić kąpielisko w Nowym Siole, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Jest to zbiornik wodny o powierzchni 4 ha z plażą i terenami zielonymi a także parkingiem. W lecie organizowane są tutaj cykliczne imprezy kulturalne i sportowe. Największą z nich jest Cieszanów Rock Festiwal, który co roku gromadzi rzeszę fanów muzyki rockowej i nie tylko. Wokół kąpieliska funkcjonują pola namiotowe i punkty gastronomiczne.
Blisko kąpieliska znajdują się pozostałe obiekty Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu “Wędrowiec“: boisko do piłki nożnej (spełniające standardy pierwszoligowe) z widownią dla 560 osób, boisko do piłki ręcznej i siatkówki, bieżnię, dwa korty tenisowe, budynek socjalny oraz obiekty infrastruktury kulturalnej, w tym scenę i amfiteatr mieszczący 1000 widzów. Turyści przyjeżdżający do Cieszanowa mogą skorzystać ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Kompleks kulturalno-sportowy umożliwia organizowanie wielu imprez. Odbywały się tu koncerty takich zespołów, jak: Kombi, Golec uOrkiestra, Raz Dwa Trzy, Piersi z Pawłem Kukizem, Kult, a ponadto trzykrotnie zorganizowano zawody Strong Man z udziałem m.in. wielokrotnego mistrza świata Mariusza Pudzianowskiego. Uzupełnieniem gminnej bazy sportowej jest m.in. boisko Orlik przy Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie i pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią także w Dachnowie. Leśne wędrówki, odkrywanie tajemnic przeszłości i dobra zabawa na licznych imprezach gminnych – to wszystko czeka na gości.

Cieszanów Informacja Turystyczna
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 14 12
e-mail: ckiscieszanow@interia.pl
www.ckis.cieszanow.iap.pl
www.cieszanow.org

Cieszanów- Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w dawnej cerkwi
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej.
Czynna w godzinach pracy CKiS w Cieszanowie tel. 16 631 10 95

Synagoga w Cieszanowie, zwiedzanie z przewodnikiem od pn- pt. godz. 9.00 i 13.00

Wolny datek.

 

NOCLEGI w Cieszanowie

http://roztoczewita.pl/kompleks-wedrowiec/

Gorajec (gm. Cieszanów)

Cerkiew p.w. św. Paraskewy,

kustosz Marcin Piotrowski  tel. 510 820 855

dyżur przewodnicki pt- nd. 12.00-17.00 po uprzednim umówieniu się z przewodnikiem

 

NOCLEGI w Chutorze Gorajec

Chutor Gorajec

Cieszanów