Roztocze Ukraińskie i Lwów

Roztocze po stronie ukraińskiej jest w dalszym ciągu tajemnicze i nieodkryte przez turystów. Tutaj znajduje się większa część Roztocza Wschodniego, które dzieli się na Rawskie, Janowskie i Lwowskie. Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Znaczna część ukraińskiego Roztocza jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu największy poligon w Europie – Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29 700 hektarów.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze regionu w 1984 roku powstał rezerwat Park Przyrodniczy „Rezerwat Roztocze”. Rezerwat położony jest na europejskim dziale wodnym na styku trzech regionów florystycznych Karpat, Polesia i Podola. Występuje tu wiele roślin rzadkich i chronionych wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. W 1998 roku założony został Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy o powierzchni 7 078,6 hektara. Oba obszary chronione po stronie ukraińskiej oraz polski Roztoczański Park Narodowy wraz z rezerwatami mają zostać objęte ochroną w ramach projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze.

Największym miastem tej części regionu i w ogóle całego Roztocza jest Lwów (ukr. Lviv). Dawne polskie miasto jest ojczyzną wielu znakomitych postaci kilku narodów i miejscem tragicznych wydarzeń ubiegłego stulecia. Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe (na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek), wznoszące się na wysokość 409,5 metra. Jest to najwyższe wzniesienie Roztocza. Z jego szczytu rozpościera się panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi dachami kościołów i architekturą z różnych epok. Stare Miasto we Lwowie zostało w 1998 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wspaniała architektura w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym tworzy niezwykły klimat magicznego miasta Lwowa.

Warto odwiedzić także renesansową Żółkiew, dawne miasto hetmańskie i królewskie założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W Potyliczu znajduje się drewniana cerkiew p.w. św. Ducha z 1509 r. (jedna z najstarszych istniejących w Europie). Perłą ukraińskiej części Roztocza jest malowniczy Monastyr w Krechowie. Ciekawostką Krechowa są wykute w wapiennej skale ostańcowej pieczary, w których w latach 1590-1612 przebywali zakonnicy.

Na Ukrainę i do Lwowa można dostać się przez przejście graniczne w Hrebennem (gmina Lubycza Królewska). Z Tomaszowa Lubelskiego można bez problemu dostać się do Lwowa. Warto skorzystać z oferty miejscowych biur podróży oferujących jednodniowe i dłuższe wycieczki.

Rekomendujemy Biuro Turystyczne “Quand”.