Marka Roztocze

“Roztocze witalność z natury” to marka regionu Roztocze oparta na strategii marketingowej opracowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze. Koncepcja marki zakłada szereg działań zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności regionu jak miejsca atrakcyjnego turystycznie i spełniającego obietnicę zdrowego, aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

Właścicielem marki Roztocze – Witalność z natury jest Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

Marka została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP /nr 261703/.

Prawo do korzystania z marki i jej identyfikacji wizualnej w postaci logotypu
mają członkowie LOT Roztocze:
– samorządy oraz ich jednostki podległe (instytucje kultury, samorządowe kluby sportowe itp.)
– przedsiębiorcy – w zakresie promocji własnych usług i produktów
– organizacje pozarządowe

Marka Roztocze może być również wykorzystywana w celach promocji regionu (patronat) przez inne podmioty na podstawie wniosku skierowanego do Biura LOT Roztocze i decyzji dyrektora biura.

Prawo do komercyjnego wykorzystania marki mogą uzyskać również inne podmioty z którymi podpisana zostanie umowa użyczenia marki.

Wnioski i zapytania ws. wykorzystania marki prosimy kierować do Biura LOT Roztocze:

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze
ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

adres korespondencyjny:

ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski (budynek Starostwa Powiatowego)

z dopiskiem Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze”

e-mail:roztoczewita@gmail.com
Dyrektor biura: Magdalena Tereszczuk, e-mail: roztoczewita@gmail.com

SIW_Roztocze_witalnosc_z_natury

Logotyp w formacie PNG
Logotyp w formacie CDR (wersja 9.0)

 

kod_qr_roztocze_witalnosc_z_natury