Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022

Rozpoczęła się XIX edycja  konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”.     Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowadzone… Czytaj więcej