Śmieci mniej – Ziemi lżej. Projekt uczniów z Krynic

Położona na terenie Grzędy Sokalskiej i Roztocza gmina Krynice ma nowy pomysł na edukację ekologiczną.

To projekt działań pod ogólnym hasłem „Śmieci mniej – Ziemi lżej„, który realizuje miejscowa szkoła, a pieniądze na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Autorzy pomysłu chcą m.in. pokazać młodym ludziom jak duży wpływ na środowisko ma zachowanie człowieka, wyrobić w nich właściwe nawyki, które będą promować w swoim otoczeniu, a także uwrażliwić ich na ochronę przyrody i jej zasobów. Jednym z elementów projektu był m.in. udział uczniów we wrześniowym „Sprzątaniu świata” (na zdj.), a kolejne będą realizowane do grudnia.
Edukacja proekologiczna będzie się odbywać nie tylko w szkole, ale również poza nią. W planach są na przykład: wyjścia do krynickiego parku, nad zalew i do sklepu spożywczego, wyjazdy na ścieżkę edukacyjną do Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, urządzenie na placu szkolnym „zielonej klasy”, m.in. z „zegarem ptasiego śpiewu”, a także tak zwane „zwiady ekologiczne”, podczas których uczniowie będą wyszukiwać dzikie wysypiska śmieci i gospodarstwa z dachami, krytymi eternitem ze szkodliwym azbestem.
Będą też konkursy plastyczne, dotyczące segregacji śmieci, wybory szkolnego „Ekologa roku” i pokaz mody ekologicznej, który odbędzie się na apelu, podsumowującym wszystkie przedsięwzięcia, a efekty zostaną zawarte w specjalnym biuletynie informacyjnym „Zielone echo”.
Szacuje się, że w realizację tych inicjatyw będzie zaangażowanych ponad 200 uczniów, w tym prawie 20 „zerówkowiczów”, ponad 120 uczniów szkoły podstawowej i około 70 gimnazjalistów.

mat. SP w Krynicach