Rocznik Tomaszowski nr 6

W poniedziałek 9 października 2017 roku miała miejsce promocja Rocznika Tomaszowskiego nr 6.

Publikacja  do nabycia w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze w cenie 40 zł.

Tytuł: Rocznik Tomaszowski 6
Wydawca: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Wydanie: pierwsze, rok: 2017

prawa: twarda
Ilość stron: 314 stron
Format: 25×17 cm
PL ISSN: 0209-0414

            „Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Komitetu Ratunkowego w maju 1917 r. ks. Frank wystąpił z wnioskiem o »założenie w powiecie [tomaszowskim] dobrej szkoły średniej«, jako typ szkoły wybrano Realne Gimnazjum Męskie i powołano Komitet Organizacyjny w składzie: ks. F. Frank – przewodniczący, A. Kotyłło – zastępca przewodniczącego, oraz członkowie: K. Ligowski, W. Kosztowski, P. Mazurkiewicz, W. Wydżga, W. Markowski i Z. Witkowski. Nauka w gimnazjum rozpoczęła się 16 września 1917 r. w dwóch równorzędnych klasach pierwszych z 71 uczniami, w wieku od 9 do 20 lat.

            […] Pierwotnie szkoła mieściła się na pierwszym piętrze w domu aptekarza Emila Frankego. Jej usytuowanie w ciasnych pomieszczeniach kamienicy było rozwiązaniem tymczasowym. Szybko znaleziono nowe lokum w budynku na tzw. Brygadzie, będącym formalnie własnością Ordynacji Zamojskiej, gdzie przez lata mieściło się kasyno oficerskie stacjonującego w Tomaszowie 15. Pułku Kozaków Dońskich. W roku 1930 szkoła przeniosła się do gmachu, w którym funkcjonuje po dzień dzisiejszy” (s. 113).

Fragment artykułu Roberta Czyża Dyrektorzy i profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym, na podstawie wspomnień i materiałów źródłowych – część 1 (strony 111-132)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Dariusz KupiszTomaszów Lubelski i okolice w dobie wojen polowy XVII wieku.

Abstract: Tomaszów Lubelski and its vicinity in the era of wars in the half of the 17lhcentury.

Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś – Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska (1787-1939).

Abstract: The landowners of the town of Lubycza Królewska (1787-1939).

Mariusz LewkoSapiehowie z Siedlisk we wspomnieniach Matyldy z Windisch – Graetzów Sapieżyny – przyczynek do dziejów ziemiaństwa na Roztoczu.

Abstract: The Sapieh family from Siedliska in the memories of Matylda Windisch – Graetz Sapieżyna – the history of landed-gentry in Roztocze.

Wojciech Dziedzic – Z dziejów tomaszowskich kolei – w 130. rocznicę istnienia.

Abstract: Brief history of the railway system in Tomaszów – 130lh anniversary of its existence.

Tomasz RógZarys dziejów Żydów lubyckich w dwudziestoleciu międzywojennym
Abstract: The outline of the history of Jews in Lubycza during the interwar years.

Robert Czyż – Dyrektorzy i profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym, na podstawie wspomnień i materiałów źródłowych – część 1.

Abstract: The principals and teachers of the Public Coeducational Bartosz Głowacki Junior High School in

Tomaszów Lubelski during the interwar period, based on memories and primary sources – part 1.

Tomasz Hanejko – Działalność Rady Głównej Opiekuńczej w Tomaszowie Lubelskim

w latach 1940-1944.

Abstract: The activity of Central Council Of Social Care (RGO) in Tomaszów Lubelski in the years of 1940-1944.

Jarosław JoniecKomendanci obozu zagłady w Bełżcu.

Abstract: The commandants of Bełżec extermination camp.

Ewa KoperSkutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski – zarys problematyki.

Abstract: The effects of WW II in Tomaszów Lubelski poviat – outline of the topic.

Anna Bartko-Malinowska – Kościół pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu – dzieje budowy i konsekracji świątyni.

Abstract: Saint John Nepomucene church in Susiec – the history of its construction and conseeration.

Katarzyna Warmińska-MazurekWielowymiarowa wartość zabytku na przykładzie cerkwi prawosławnej pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim.
Abstract: Multidimensional value of historical monuments patterned on the eastern orthodox church of St. Nicholas the Miracle-Maker in Tomaszów Lubelski.

Marek BieleckiZrzeszenia katolickie w Tomaszowie Lubelskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Zarys problematyki.

Abstract: Catholic associations in Tomaszów Lubelski in the light of existing legal and regulatory framework. The outline of the issue.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Jerzy Lewczyński ps. Marian – Akcja „Burza”.

MISCELLANEA

Ks. Krzysztof Grzesiak – Monaster unicki Zamczysko koło Suśca.

Łukasz Wyszyński – Kafel z Tomaszowa.

Henryk Welcz – Jan Mazurek – kapelmistrz i trębacz z Majdanu Górnego.

RECENZJE

Mirosław Józef Tereszczuk, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Tomaszowie Lubelskim. Dawniej i dziś, Tomaszów Lubelski 2016, ss. 218 – Robert Czyż.

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A: wstępno-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B: arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku) – Mariusz Koper.

Ks. Hermenegild Frąkała, Dawałem słowo i przykład życia, Tomaszów Lubelski 2012, ss. 238 – ks. Edward Walewander.

Agnieszka Martinka, Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki, Lublin 2016, ss. 480 – Wojciech Dziedzic.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Izabela Winiewicz – Cybulska – Roman Mucha – wspomnienie.

Wojciech Dziedzic – Pamięci dra Waldemara Wojciecha Bednarskiego.

KRONIKA

Wydarzenia w mieście w 2016 roku.