Muzeum Kresów realizuje projekt dot. zachowania drewnianej architektury sakralnej

Zachowanie i promocja drewnianej architektury sakralnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat to główny cel projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie (Podkarpackie) ze stroną ukraińską. Celem projektu jest zwrócenie… Czytaj więcej

Będzie szlak geoturystyczny Roztocza Wschodniego

Trwają dyskusje dotyczące utworzenia szlaku geoturystycznego, łączącego roztoczańskie tereny powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego. Drugie spotkanie dotyczące tego przedsięwzięcia zorganizowano 27 marca w Radrużu. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z Lubaczowa.  Organizatorzy zebrali włodarzy oraz przedstawicieli… Czytaj więcej