Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z przyjemnością informuje o rozpoczęciu XX edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, w której skład wejdą eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowadzone Głosowanie Internautów.
Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar.
Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.
Kapituła zgłosi jednego laureata etapu regionalnego do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym to Internauci będą głosowali na najlepszy produkt turystyczny. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów oraz Turystyczne Odkrycie Roku) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku
krajowym. Nagrodą główną dla zdobywcy Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej jest kampania promocyjna o zasięgu ogólnopolskim.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 10 września 2023 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl
Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia 20 września 2023 r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich właścicieli i zarządców produktów turystycznych do udziału w konkursie i zgłaszania swoich produktów, które wzbogacają ofertę naszego regionu i przyciągają turystów.
Regulamin oraz pozostałe informację nt. konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023” dostępne są na stronie www.lrot.pl. W razie pytań dotyczących produktów turystycznych oraz zgłaszania propozycji poprzez aplikację, informacji udziela Beata Kuczmara, e-mail: b.kuczmara@lrot.pl, tel. 81 532 14 48.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk.
Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i www.waszaturystyka.pl.

 

mat. nadesłany

MMT/MagMa