Biesiada Tomaszowska w Podhorcach

W Podhorcach 10 czerwca odbył się Konkurs kulinarny “Biesiada Tomaszowska” organizowany przez Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski.

Wzięły w nim udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tomaszów Lubelski.

Komisja w składzie Ewa Piwko-Witkowska, Anna Fus, Marta Fus, Sebastian Wawrzusiszyn, Adam Dziura i Czesław Sowiński postanowiła nagrodzić:
W kategorii “Przysmak wsi tomaszowskiej”
I miejsce – KGW Rabinówka
II miejsce – KGW Pasieki
III miejsce – KGW Zamiany
wyróżnienie KGW Ulów

W kategorii “Wypiek wsi tomaszowskiej”
I miejsce – KGW Rogóźno
II miejsce – KGW Majdan Górny
III miejsce – KGW Szarowola
wyróżnienie – KGW Pasieki

Zadanie pn.”Konkurs kulinarny-Biesiada Tomaszowska”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, działanie “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Roztocze Tomaszowskie”.

mat. GOK Podhorce/fot. LGD Roztocze Tomaszowskie

więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/pg/roztoczetomaszowskie/photos/?tab=album&album_id=1120389064767877