Dzwony w gorajeckiej cerkwi

27 września o godz. 12.30 w gorajeckiej świątyni  odbędzie się wyjątkowy chrzest – chrzest dzwonów, które po ponad 70 letniej przerwie powrócą do tej wyjątkowej wsi i znów zabrzmią z dzwonnicy gorajeckiej cerkwi.

Cerkiew w Gorajcu, która obecnie pełni funkcję kaplicy rzymskokatolickiej jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Wybudowana w 1586 nieprzerwanie służy mieszkańcom tej malowniczej podkarpackiej miejscowości. Trzy dzwony o imionach Michał, Jan i Piotr zostały w czasie  wojny  ukryte przez mieszkańców, ponieważ stanowiły  cenny łup  wojenny.  W Gorajcu  znaleziono  sprytny sposób  szybkiego  i niepozostawiającego  śladów  ukrycia  dzwonów.  Topiono je  w studniach.  Niestety  mimo  rzetelnych poszukiwań pana  Adama  Bobrowicza,  nie  udało się ukrytych dzwonów odszukać.  Dlatego sołtys wsi Henryk Nienajadło postanowił zmobilizować mieszkańców, zarówno obecnych jak i tych dawnych do zakupu nowych dzwonów i nazwaniu ich imionami swoich poprzedników. Sołtys podkreśla, że dzwony są potrzebne, a miejscowa legenda mówi, że powrót dzwonów  jest  warunkiem   powrotu  życia  do  wsi, w której obecnie mieszka zaledwie 41 mieszkańców. Mieszkańcy liczą, więc, że nowe  dzwony   zapewnią  Gorajcowi  aktywny rozwój.

Sama ceremonia poświęcenia dzwonów będzie miała też wyjątkowy charakter, gdyż wezmą w niej udział zarówno rzymsko jak i grekokatoliccy duchowni. Jest to symbol wielokulturowych korzeni gorajeckiej świątyni, która przez stulecia służyła wyznawcom chrześcijaństwa różnych obrządków. Początkowo prawosławia, od momentu unii brzeskiej grekokatolikom, a obecnie rzymskokatolickiej społeczności miejscowości. Dzięki powrotowi do cerkwi ikonostasu od 2011 corocznie odprawiane są w niej również nabożeństwa w liturgii wschodniej.

Dzwony gorajeckie zostały ufundowane przez: Św. Michał – Irenę i Adama Bobrowiczów; Św. Jan Apostoł i Ewangelista – ks. kan. dr. Stanisława Solilaka oraz największy z nich Św. Piotr – ufundowany przez byłych i obecnych mieszkańców Gorajca – z racji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dzwony są swoistym symbolem odrodzenia miejscowości i porozumienia w duchu wiary pomiędzy Ukraińcami i Polakami niegdyś wspólnie zamieszkującymi tę miejscowość.

Dzwony:

Już od  IX wieku  używano dzwonów  w celach świeckich.   Zwoływały  one lud pod broń,  wzywały  do  gaszenia pożarów,  ratowania   z powodzi lub ostrzegały przed napadem wroga.

Były więc przed  wynalezieniem innych środków  masowej komunikacji jedynym sposobem, by  zgromadzić ludzi.

Przewodnik po gorajeckiej świątyni Jolanta Piotrowska często opowiada turystom, że zastosowanie dzwonów  jest nie tylko praktyczne,  ale przede wszystkim  duchowe. Dzwony są określane jako  „Pismo  w dźwięku” w odróżnieniu  od „Pisma  w obrazie” , stanowią  broń  w  walce  duchowej. Ustalił się  obyczaj  święcenia dzwonów zarówno  wewnątrz jak i na zewnątrz. Kapłan kładzie  ręce  na dzwon, aby go  błogosławić. Nadaje mu  się wówczas imię  świętego.

Powrót dzwonów to kolejny z elementów renowacji zabytkowego kompleksu cerkiewnego w Gorajcu. Po przeprowadzonym na początku XXI wieku remoncie świątyni, obecnie rozpoczęły się prace zabezpieczające bezcenne polichromie. Dotychczas mieszkańcy wsi zebrali na ich remont 50 tys zł. Potrzebują, aż 370 tys. zł.

Marcin Piotrowski

fot. Mariusz Pajączkowski