Gmina Susiec na Roztoczu – informator turystyczny

Gmina Susiec wypuściła na rynek nową serię wydawnictw dedykowanych turystom.Do pobrania informator turystyczny “Gmina Susiec na Roztoczu”:

POBIERZ wersję  PDF:

Susiec_2018_informator

album_gmina_Susiec

Susiec_gmina_dla_dzieci

—————————————————————————————————————————————–

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa innowacyjna w obszarze wiejskim” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

  • MMT