Gminne Forum Kobiet w Podhorcach [FOTO]

W niedzielę 19 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach odbyło się I Gminne Forum Kobiet.

Na spotkanie przybyło ponad 150 osób. Pierwsze tego rodzaju wydarzenie, zorganizowano z myślą o aktywnych członkiniach Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz Zespołów Ludowych, działających na terenie Gminy Tomaszów Lubelski. Wczorajsze spotkanie rozpoczęte zostało warsztatami kulinarnymi, poprowadzonymi przez Państwo Elżbietę i Jerzego Wójcików z restauracji Koncertowej w Lublinie. Pod okiem restauratorów, gospodynie przygotowały smakołyki, które serwowane były w czasie trwania forum. Część oficjalną spotkania rozpoczęły dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach Kinga Łuczak oraz wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, która wygłosiła zgromadzonym przemówienie inauguracyjne. Część edukacyjną spotkania poprowadzili Stanisława Kowalska – kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze”, Ewa Piwko-Witkowska – prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Robert Kuźniarz – reprezentant Starostwa Powiatowego. Dzięki wykładom, zgromadzone poszerzyły wiedzę z zakresu kultury i tradycji regionu, współpracy i aktywności rozwijającej lokalne społeczności oraz promocji i strategii rozwoju dla KGW. Spotkanie zakończone zostało prezentacją multimedialną Małgorzaty Miecznik-Borkowskiej. Prezentacja była przeglądem minionych wydarzeń kulturalnych z udziałem KGW , Zespołów Śpiewaczych i Klubu Seniora ‘Relaks’ oraz zrealizowanych w ostatnim czasie projektów. Gościem specjalnym spotkania była Poseł na Sejm RP Agata Borowiec. Wśród gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu byli m.in. przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze” z Tomaszowskiego Domu Kultury.

W trakcie Forum rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ciasto kół z gminy Tomaszów Lubelski. Zwyciężyło ciasto malinowe upieczone przez KGW Nowa Wieś. W komisji konkursowej udział brała Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”, Ewa Piwko-Witkowska, Małgorzata Miecznik oraz Elżbieta i Jerzy Wójcikowie.

mat. GOK w Podhorcach/fot. Magdalena Tereszczuk