Noc Świętojańska w Czermnie

Średniowieczna Nocy Świętojańska odbędzie się 24 czerwca 2017 r. na grodzisku w Czermnie (gmina Tyszowce).
Impreza ma zasięg ogólnokrajowy. Pośród szumu rzeki Huczwy, płonących ognisk i pochodni oraz przy pięknej muzyce dawnej będziemy poznawać historię i miejsce gdzie tętniło życie sprzed 1000 lat. Będzie możliwość poznania historii bez konieczności czytania. Będzie można uczestniczyć w życiu średniowiecznym i wszystkimi zmysłami poznać ją. Dawny gród Czerwień, stolica słynnych Grodów Czerwieńskich. Przypuszcza się, że gród powstał ok. V-VI w. i był ośrodkiem tworzenia organizacji plemiennej Wołynian. Stanowił wspaniały zespół osad, będący jednym z większych wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich na polskich ziemiach. Położone wśród rozlewisk Huczwy osiedla, połączone były drewnianymi pomostami. Centrum stanowił potężny gród, którego okazałe wały do dzisiaj górują nad łąkami w pobliżu ujścia Sieniochy do Huczwy. Osady otaczał wał ziemny. Jego fragment długości prawie 3 km zachował się do dzisiaj na południe od Czermna. Leżącemu na pograniczu polsko-ruskim Czerwieniowi historia nie dała szansy. Jeszcze w XI w. stawiany na równi z Poznaniem czy Krakowem, nie rozwinął się w wielki ośrodek miejski. Gdyby nie wyniszczające polsko-ruskie walki o panowanie nad Czerwieniem oraz najazdy tatarskie z XIII w., które definitywnie położyły kres jego istnieniu, być może dzisiaj nad leniwymi wodami Sieniochy i Huczwy rozwijałaby się otoczona przedmieściami ważna metropolia. Na wschodnim skraju wsi, za ostatnimi zabudowaniami Czermna odnajdziemy dawny Czerwień jako wspomniany już elipsowaty pierścień wałów. Oprócz niego, jedynym śladem kilkusetletniej historii miejscowego osadnictwa są bardzo liczne odłamki glinianych naczyń sprzed 800, a nawet 1000 lat! Można je bez trudu dostrzec na świeżo zaoranych polach w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska oraz w świeżej ziemi krecich kopców. Skarb z Czermna został Naukowym Odkryciem Roku 2011 w plebiscycie National Geographic. Studenci z Rzeszowa, Lublina, Warszawy i Poznania, co roku przeprowadzają wykopaliska w Czermnie postawili sobie za cel określenie czasu powstania i funkcji poszczególnych obiektów Grodów Czerwieńskich. Odkopane cmentarzysko do tego celu ich przybliża, ale – jak przyznają archeolodzy – zaskoczeniem jest, że doszło do niego tak szybko. Skarby z Czermna prezentowane są na wystawach w Polsce i zagranicą. Obecnie Skarby z Czermnie są prezentowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie ekspozycja będzie możliwa do obejrzenia do 28 lutego 2017 r.
Grupy, które zadeklarowały chęć przybycia na Noc Świętojańską:
– Czarny Żmij, Wandalowie z Kotorowa
– Łuna Zielarka
Zielarstwo – zielarstwo dawniej i dziś, proste preparaty ziołowe, rozpoznawanie ziół, quiz z wiedzy o ziołach, średniowieczne mydło, maści i kremy, pokaz robienia mydła metodami historycznymi
– Bractwo Wojowników “Kruki”, najemna drużyna rekonstrukcji historycznej
– warsztaty kaletnicze Kram Yggrasill
– prowadzenie warsztatów garncarskich na Średniowiecznej Nocy Świętojańskiej
Garncarstwo – dwa koła, jedno ręczne, jedno kopane, pokazy toczenia na kole kopanym, pokazy lepienia na kole ręcznym, warsztaty lepienia ręcznego dla dzieci, toczenie na kole kopanym dla odważnych, pokazanie relacji uczeń – mistrz, deptanie gliny (zależy od pogody) – Reko Gary
– rzemieślnik Kram Hrodgara
– kram tkacki oraz Rogoźnik
Tkactwo – pokaz dawnych technik tkackich, opowieści o wełnie – od strzyżenia i barwienia po tkanie, warsztaty robienia krajek bardkowych, pokaz robienia krajek tabliczkowych, pokaz urządzeń do tkania krajek, dla najmłodszych zabawa w MEGA BARDKO
Rogoźnictwo – skąd się biorą rogi, pokaz grania na rogach, pokazanie wykorzystania materiału rogowego, możliwość spróbowania własnych sił w graniu na rogu, obróbka rogu – Kram Leszy.
Spektakl Nocy Świętojańskiej wraz z puszczaniem wianków, taniec z ogniami, pokazy walki i wiele innych poprowadzi Słowiański Gróz w Wólce Bieleckiej
Oprawę muzyczną zapewni zespół Góra Trolla.
mat. Średniowieczna Noc Świętojańska/fb