Miejsce przyjazne turystom w Rogóźnie

Nowa inwestycja w Rogóźnie. Dzięki nowemu zagospodarowaniu terenu zbiornika wodnego w Rogóźnie (gmina Tomaszów Lubelski) to miejsce wspaniale przygotowane dla turystów jak i wędkarzy.

W ramach operacji wykonano: promenada drewniana z miejscami do odpoczynku, wiata z miejscem na ognisko, pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego, elementy małej infrastruktury tj.: ławki drewniane, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, nawierzchnia żwirowa.

23 stycznia 2019 r. Marzena Czubaj–Gancarz – wójt gminy Tomaszów Lubelski podpisała umowę  na wykonanie operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski” dofinansowaną z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”. Wykonawcą zadania wybranego w trybie przetargu nieograniczonego będzie firma Praktibud Adam Gwizdała. Wartość robót wynosi kwotę 548.565,09 zł, zaś dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 225.000,00 zł.

 

  • MMT