Narol i Tokaj miastami partnerskimi

Delegacja Gminy Narol na czele z burmistrzem Stanisławem Wosiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Narolu Krzysztofem Szawarą udała się na Węgry, do znanego na całym świecie miasta Tokaj.

Celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej, którą parafowali burmistrz miasta Tokaj – Posta Gyorgy oraz burmistrz Miasta i Gminy Narol Stanisław Woś. Umowę z Tokajem podpisała w tym dniu również Gmina Młynica na Słowacji, z którą Narol już wcześniej nawiązał współpracę. Umowę podpisano 10 listopada 2017 roku.

 

        Istotą współpracy miast partnerskich jest wspólne rozwijanie swoją polityki regionalnej i dotyczy współpracy kulturalnej, pogłębiania przyjaznych stosunków i ułatwiania kontaktów między mieszkańcami. W umowie ramowej strony zwróciły również uwagę, że przedkładane będą wspólne projekty do Funduszu Wyszehradzkiego, ale priorytetem będzie promocja turystyki, edukacji, rozwoju społecznego, innowacji i przedsiębiorczości.

mat. UMiG Narol