Pieszy szlak historyczno-turystyczny w gminie Krynice

Pieszy szlak historyczno-turystyczny „Pamiętajmy”, prowadzący między Krynicami a Polanami, będzie miał ok. 6 km długości i w części będzie się pokrywać z otwartym przed dwoma laty rowerowym szlakiem historycznym.

Na trasie stanie 6 tablic z informacjami o wydarzeniach i postaciach historycznych. Jednym z upamiętnionych na szlaku będzie pochodzący z Polan Stanisław Kraska vel Basaj pseudonim „Ryś”, dowódca największego oddziału Batalionów Chłopskich walczącego z Niemcami i Ukraińską Powstańczą Armią podczas II wojny światowej.

Jako pierwsi nowym szlakiem przejdą uczestnicy rajdu, który odbędzie się w sobotę 24 listopada. Swoją wędrówkę piechurzy rozpoczną przy Pomniku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach, a zakończą na placu przy Domu Ludowym w Polanach, gdzie odbędzie się wspólne ognisko.

Szlak powstaje z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju gminy Krynice. Jest jednym z elementów większego projektu, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Programu „Aktywne Pogranicze”

mat. GOK Krynice