Podlesina

Samodzielne dziś sołectwo stanowiące aż do XX wieku część wsi Kadłubiska, z nielicznych zachowanych dziś budowli mających status zabytkowych, znajdziemy tu parę domostw drewnianych z lat 30-tych i 40-tych XX wieku.