Polacy pobrali 1,095 mln bonów turystycznych, wykorzystali 321 tys.

Polacy pobrali dotychczas 1,095 mln bonów turystycznych na kwotę 941 mln, a skorzystali z 321 tys. z nich. Kwota łącznych płatności, dokonanych bonem przekroczyła 235 mln zł, podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Obecnie sektor turystyczny dotknięty jest obostrzeniami, związanymi z pandemią.

„Liczba przyznanych bonów: 1,095 mln, wartość przyznanych bonów: 941 mln” – czytamy w przesłanej informacji.

Średnia wartość bonu wydanego uprawnionym to 859 zł.

W programie bierze udział ok.18 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce. Lista podmiotów jest otwarta.

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze zagranicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) mogą ciągle rejestrować się przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Lista podmiotów, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu znajduje się na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. Z powodu obostrzeń, związanych z pandemią, bony będą mogły być realizowane dopiero po złagodzeniu obostrzeń.

Bonem można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

Źródło: ISBnews