POŻYCZKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

11 milionów złotych czeka na lubelskie firmy działające w branży turystycznej i okołoturystycznej. 
Wystartowały preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki.

11 mln zł trafi do przedsiębiorców z województwa lubelskiego w formie pożyczek na rozwój usług turystycznych.

Zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) rozpoczął przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o preferencyjne pożyczki.

Dla kogo i na co
Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie województwa lubelskiego.
Pożyczki – do 500 000 zł mogą być przeznaczone np.: na budowę, rozbudowę i remont hoteli i pensjonatów, wyznaczenie nowych szlaków turystycznych, parków tematycznych, przywracanie starych zawodów, rozwój produktów regionalnych. Można uzyskać dofinansowanie również na promocję rękodzieła czy produktów regionalnych. Katalog przedsięwzięć jest otwarty, gdyż liczy się dobry pomysł.

Preferencyjne zasady: tylko 2,13% i brak opłat i prowizji
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pożyczkę na preferencyjnych zasadach z oprocentowaniem stałym 2,13% w skali roku, które jest znacznie niższe od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku. Preferencyjne środki z pożyczki można przeznaczyć na sfinansowanie nawet do 80% wartości inwestycji, z okresem spłaty do 5 lat. Możliwa jest także karencja w spłacie kapitału, nawet do 6 miesięcy, czyli spłatę pożyczki można rozpocząć dopiero po pół roku od otrzymania pieniędzy.
Dodatkowych preferencji mogą oczekiwać Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa, tzw. start-upy.

Niewykorzystany potencjał
Lubelszczyzna jest pięknym, ale wciąż mało popularnym kierunkiem turystycznym. Naszymi atutami są Roztocze, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, czy dolina Bugu. Turystyka może się rozwijać również wokół zabytków architektury i miast takich jak Lublin, Kazimierz Dolny czy Zamość.
Pożyczka na rozwój turystyki daje szansę na poprawę infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej – mówi dyrektor Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Janusz Hawrył – Już wiemy, że wszystkie pieniądze zostaną wydatkowane, gdyż produkt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dobrze zainwestowane środki z pożyczek wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, który zwiększy przychody nie tylko firm obsługujących turystów, ale także dochody budżetowe samorządów lokalnych – dodaje dyrektor J. Hawrył.

Kto udziela pożyczek
Udzielaniem pożyczek w Regionie zajmuje się Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, wyłoniony przez BGK w postępowaniu przetargowym.
Doradcy Klienta w biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach i Zamościu bezpłatnie pomogą przedsiębiorcom wypełnić wniosek o uzyskanie pożyczki, który jest rozpatrywany indywidualnie uwzględniając przedsięwzięcie, które planuje realizować wnioskodawca, kondycję finansową firmy i proponowane zabezpieczenie.

Szczegóły dostępne na www.biznespozyczka.eu oraz pod nr tel. 81 528-43-03 (-04, -05).
Pożyczka na rozwój turystyki jest instrumentem finansowym Projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, który swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę Wschodnią. Projekt finansowany jest środkami Ministra Rozwoju i Finansów a podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie kwotą ok. 200 mln zł przeznaczoną na realizację Projektu w Polsce Wschodniej, został Bank Gospodarstwa Krajowego.

mat. prasowy