XXIII Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski – konkursy nalewek

konkurs nalewek

W sobotę, 8 lipca 2023 r. odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Nalewek. Kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach:

VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS NALEWEK

X KONKURS SMAKÓW NALEWEK REGIONALNYCH

III KONKURS NALEWEK ZIEMI NAROLSKIEJ

Organizatorami Konkursów są:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Narol.
Konkursy przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Narolu mieszczący się przy ul. Warszawskiej 27.
Jury podda ocenie dostarczone nalewki na sali konferencyjnej UMiG w Narolu w godzinach od 10.00 – 16.00. Po ogłoszeniu wyników Organizator przeprowadzi degustację nalewek konkursowych w namiocie obok UMiG w Narolu.

Kapituła konkursowa:
Mariusz Fik – przewodniczący
Kazimierz Kniaź
Jan Wolańczyk
Wojciech Suchanek
Krzysztof Szawara

Nalewki wraz z Kartami Zgłoszeń przyjmowane będą od 01.06.2023 do 05.07.2023 r. wyłącznie drogą pocztową lub kurierską na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol (decyduje data wpływu).

Dopuszcza się możliwość zgłaszania nalewek w dniu Konkursowym,
tj. 08.07.2023 w godzinach 8.00- 9.00 w UMiG Narol

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku

 

Telefon – 662 118 799
E-mail – gok@narol.pl
konkurs nalewek