Historia Ziemi Lubyckiej zamknięta w książce

Zapraszamy na promocję książki “Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura” pod redakcją dra Mariusza Kopra.

Promocja książki zaplanowana jest na 21 września (czwartek) na godz. 19.00 w restauracji Xavier w Lubyczy Królewskiej.

W trakcie spotkania będzie można zakupić publikację.

Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2018, ss. 480

480 stron. 20 artykułów naukowych oraz 10 wspomnień dawnych i obecnych mieszkańców gminy Lubycza Królewska. Wśród autorów znakomici badacze dziejów tej części pogranicza z Warszawy (prof. Andrzej Janeczek), Lwowa (dr Wasyl Słobodian), Lublina (prof. Halina Pelcowa, prof. Władysław Makarski, prof. Wiesław Bondyra, prof. Andrzej Trzciński, prof. Artur Pawłowski, dr Mariusz Koper, dr Marcin Kojder), Zamościa (prof. Waldemar Martyn, dr Marek Wiśniewski), Przemyśla (dr Olga Solarz), ale też cenieni w środowisku lokalni regionaliści z Użhorodu na Ukrainie (Mykoła Wowk), Tomaszowa Lubelskiego (Ewa Koper, Paweł Sokalski) i Lubyczy Królewskiej (Roman Bożyk, Dorota Feret, Mariusz Lewko, Zdzisław Pizun, Adam Wielgosz). W publikację zaangażowanych zostało ponad 50 osób z Polski, Ukrainy, Austrii… Wspomnienia przedstawione w książce niech zostaną owiane jeszcze rąbkiem tajemnicy. Publikacja o geografii, historii, historii osadnictwa, historii sztuki, języku, kulturze, turystyce gminy lubyckiej itp. Wspaniale wydana. Ma twardą okładkę, kredowy papier i szycie grzbietowe. W książce wiele historycznych i współczesnych zdjęć, map, wykresów. Zdecydowana większość materiału ikonograficznego publikowana po raz pierwszy. Publikacja pod każdym względem wyjątkowa, z której mogą być dumni wszyscy mieszkańcy Ziemi Lubyckiej. Książka stawia gminę Lubycza Królewska w czołówce nie tylko tomaszowskiego regionalizmu. Prace nad publikacją trwały ponad rok. Jej redaktorem naukowym jest pochodzący z Lubyczy Królewskiej pracownik naukowo-dydaktyczny i regionalista – dr Mariusz Koper z Katedry Języka Polskiego KUL.