Rezerwat Jarugi

Rezerwat Jarugi położony w Roztoczańskim Parku Narodowym. Utworzony został w 1962 r. i objęty ochrona ścisłą. Zajmuje powierzchnię 195 ha. Ochroną obejmuje buczynę karpacką oraz jodły i lipy, niekiedy o pomnikowych rozmiarach. Wiosną w rezerwacie możemy spotkać: pierwiosnka, przylaszczkę, zawilca białego i żółtego, białe fiołki, szczawiki zajęcze, barwinki oraz żywce.