Jędrzejówka

Podczas bitwy o Narol (21 VI 1944 roku) wieś została spalona. Mieszkańcom w większości udało się wcześniej ewakuować. Pomimo tych zniszczeń posiada ciekawy, zabytkowy układ zabudowy – drewniane domostwa, skupione na niewielkiej powierzchni, otaczają łukiem od południa i zachodu podmokłą łąkę. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, w borze sosnowym, na wzniesieniu znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku.