Jacnia

Wieś położona na południowym skraju gminy Adamów, nad rzeką Jacynką. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 849 (Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska). Znajduje się tutaj popularny stok narciarski i nowowybudowany zalew na rzece Jacynka.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1722, kiedy spisano inwentarz miasta Krasnobród oraz wsi Jacnia, Wólka, Husiny i Szewnia podczas przekazania dóbr. Wówczas zapewne wieś należała do Kajetana Tarnowskiego, po którym w 1764 roku dziedziczył syn Antoni Fortunat. W 1803 roku nadał on cerkwi unickiej w Potoczku wolny wrąb w lasach i pastwisko w dobrach Adamów, Jacnia, Bliżów i Potoczek. Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie zamojskim i parafii Suchowola. Liczyła wówczas 37 domów i 247 mieszkańców. W l poł. XIX wieku istniała tu karczma, która w 1845 roku uzyskała patent na dalszy handel alkoholem. Wówczas wieś należała do gminy Krasnobród.

W 1823 roku Antoni Tarnowski przekazał Jacnię w spadku jednemu z synów – Feliksowi. Jednak drugi z synów Antoniego – Jan Tarnowski, który uważał się za skrzywdzonego podczas podziału dóbr dochodził sprawiedliwości na drodze sądowej. Po jego śmierci synowie: Jan Teodozjusz i Kazimierz Zachariasz otrzymali sądownie dobra krasnobrodzkie na własność. Pod koniec XIX wieku notowano w Jacni 43 domy włościańskie i l dworski oraz 294 mieszkańców, w tym 238 katolików. Włościanie posiadali 865 mórg ziemi. Według spisu z 1921 roku było we wsi 95 domów i 625 mieszkańców, w tym 5 Żydów.

We wrześniu 1939 roku polscy żołnierze z Wołyńskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez pułkownika Filipowicza oraz Kombinowanej Brygady Kawalerii pułkownika Zakrzewskiego toczyli pod Jacnia ciężkie walki z VII Korpusem wojsk niemieckich. Jednak wobec przewagi nieprzyjaciela oddziały polskie rozproszyły się. 25 września przez wieś przechodziła 41 Rezerwowa Dywizja Piechoty generała Piekarskiego do Górecka Starego. Wieczorem tego dnia gen. Olbrycht dowódca 39 Rezerwowej Dywizji Piechoty zaprzestał bezcelowej walki w Krasnobrodzie i rozkazał aby dywizja wykonała marsz na Jacnię, Kaczórki do Szopowego w ślad za 41 DP. Nazajutrz maszerujące oddziały zostały zatrzymane przez żołnierzy Armii Czerwonej.

W Jacni znajdują się dwa stoki narciarskie: jeden o długości 460, drugi 200 metrów. Na dużym stoku jest wyciąg talerzykowy, a na małym haczykowy. Również znajduje się tam teren który jest przeznaczony do uprawiania snowtubingu

źródło: www.adamow.gmina.pl

Rekomendowane noclegi w Jacni:

Ośrodek Wypoczynkowy Jacnia