Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne powstało w latach 1989-1994 z inicjatywy kustosza krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego ks. prałata Romana Marszalca. Muzeum zlokalizowane jest w budynku w podwórzu przyklasztornym.

Muzeum posiada pięć ekspozycji:

1. Etnografia – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej
Ekspozycja ta powstała jako pierwsza w 1989r. i znajduje się na parterze budynku. Gromadzi nieużyteczny już dziś sprzęt gospodarczy i domowy oraz narzędzia pracy wiejskich rzemieślników. Są tu: drewniane pługi i brony, sprzęt tkacki, malowane domowe skrzynie i kufry tzw. krasnobrodzkie, do przechowywania odzieży i inne ciekawe przedmioty.

2. Paleontologia – skamieniałości roślin i zwierząt
Na piętrze muzeum znajduje się ekspozycja, która powstała w 1992r. prezentująca skamieniałości roślin i zwierząt. Zgromadzono tu ponad sto okazów skał wapiennych z odciskami zwierząt i roślin żyjących miliony lat temu. Ustaleniem wieku, z którego pochodzą eksponaty zajął się prof. Walter Kegel Christiansen z Muzeum Geologicznego w Kopenhadze. Eksponaty te pochodzą głównie z krasnobrodzkich kamieniołomów.

3. Garncarstwo krasnobrodzkie

Krasnobród był słynnym ośrodkiem garncarskim. Niestety około 1993 roku rzemiosło to zanikło z chwilą śmierci ostatniego garncarza. Aby ocalić od zapomnienia i ukazać kunszt artystyczny zanikającego rzemiosła powstała ta ekspozycja. Wśród eksponatów są tzw. siwaki, ozdobne dzbanuszki i dwójniaki, zwierzęta i ptaszki, tzw. „zezule”. Eksponaty pochodzą z pamiątek rodzinnych po nieżyjących już garncarzach.

4. Flora i fauna Roztocza
W drugim skrzydle piętra Muzeum znajdują się eksponaty biologiczne. Ekspozycja ta powstała w 1992r. i obejmuje ponad 250 gatunków roślin i wiele gatunków zwierząt występujących na terenie Roztocza. W odpowiedni nastrój podczas oglądania roślin i zwierząt ukazujących bogactwo i piękno tych terenów wprowadza specjalnie przygotowane nagłośnienie ze śpiewem ptaków.

5. Wystawa wieńców dożynkowych

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne przy Sanktuarium
Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 71 43
www.krasnobrod-sanktuarium.pl

Czynne w sezonie codziennie 8.00 – 19.00, w innych terminach otwierane po wcześniejszy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. Wstęp: wolny datek. Na prośbę przewodnikiem jest dyżurujący ksiądz.