Mosty Małe

Na cerkwisku znajduje się drewniana dzwonnica oraz krzyż kamienny. Cmentarz unicki położony jest na zachód od wioski, za Sołokiją. Są tam m. In. groby oficerów radzieckich, budowniczych polskich schronów Linii Mołotowa.

Z drogi prowadzącej do Teniatysk na wschodzie na stoku wzgórza widoczne są zarośla, w których są schrony Linii Mołotowa z lat 1940 – 41.

Autor: Edward Słoniewski, www.zamosc.pttk.pl