Ogólnopolskie Forum POT-ROT-LOT

VII Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Janowie Podlaskim odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT.

Forum stanowi platformę do konstruktywnej dyskusji na temat polskiej turystyki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także integracji wszystkich podmiotów pracujących na rzecz promocji.

W dwudniowych obradach udział wzięła Magdalena Tereszczuk – prezes LOT Roztocze oraz Damian Miechowicz – prezes LOT Zamość i Roztocze.