Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Czartowe Pole

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Czartowe Pole utworzona została przez Nadleśnictwo Józefów. Prowadzi przez część rezerwatu “Czartowe Pole” objętego ścisłą ochroną i przybliża zwiedzającym walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tego magicznego miejsca.

Ścieżka ma długość ok. 1,4 km, a na jej trasie ustawiono szereg tablic informacyjnych. Oznakowana jest kolorem niebieskim. Na jej trasie odnajdziemy m. in. obelisk z 1931 roku postawiony przez żołnierzy Szkoły Podhorążych Sanitarnych przebywających tu na letnich manewrach. Obecnie jest to miejsce pamięci narodowej poświęcone partyzantom walczącym w okolicy z niemieckim okupantem. Tu pierwotnie pochowany został słynny Miszka Tatar i inni partyzanci.

Ze znajdujących się na trasie tablic dowiemy się wielu interesujących przyrodniczych faktów. Ścieżka jest dobrze przygotowana do wędrówki, wybudowane zostały schody, pomosty i poręcze ułatwiające poruszanie się po niej. Turyści mogą wybrać 2 warianty wędrówki – ścieżkę dolną i ścieżkę górną. Warto przejść obie.

Rezerwat Czartowe Pole utworzony został w 1958 roku. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona doliny rzeki Sopot.

One Comment

Comments are closed.