Śladami Ordynacji Zamojskiej

Józefów – Tarnowola – Górecko Kościelne – Górecko Stare – Florianka – Zwierzyniec – Sochy – Szozdy – Tereszpol – Górecko Stare – Brzeziny – Borowina – Józefów. Długość trasy – 47 km w tym: droga droga asfaltowa – 33 km; droga gruntowa, leśna, polna i szutrowa – 14 km.

Wyruszamy w kierunku Biłgoraja drogą wojewódzką. Po przejechaniu 2,4 km skręcamy w prawo w kierunku Panasówki, by po 1,45 km pojechać w lewo do Tarnowoli. Po jej przejechaniu (1,15 km) docieramy do “Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”. Kierujemy się na wprost, przed nami 2,8 km jazdy lasem i jego skrajem (pierwsze 150 m piaszczyste). Z lasu wyjeżdżamy naprzeciw modrzewiowego kościoła z 1767 roku w Górecku Kościelnym. Nie sposób się tu nie zatrzymać, ze wzgIędu, na piękno okolicy, obok kościoła biegnie aleja pomnikowych dębów (najstarszy liczy 900 lat), której koniec wieńczy XVII – wieczna kapliczka na wodzie. (Niedobór kalorii i płynów można uzupełnić w “Karczmie nad Szumem” – za kościelnym parkingiem).
Kontynuujemy jazdę ww. trasą rowerową w kierunku Górecka Starego, na górce (1 km od kościoła) skręcamy w prawo w las, by zobaczyć małą hydroelektrownię na rzece Szum. Nieopodal niej znajduje się Rezerwat “Szum”, przez który prowadzi 1,5 km ścieżka przyrodnicza obrazująca przełomowy odcinek rzeki “Szum” z jej progami skalnymi i bogactwem szaty roślinnej charakterystycznej dla tej części Roztocza. Wracamy do miejsca zjazdu z asfaltu, po 2 km dojeżdżamy do skrzyżowania w Górecku Starym, które przejeżdżamy na wprost, 200 m od skrzyżowania, obok szkoły skręcamy w lewo. Jesteśmy na szlaku “Trasy rowerowej do Florianki“, która poprowadzi nas przez Floriankę (4,1 km) do Zwierzyńca (6 km od Florianki). 8 km trasy biegnie przez Roztoczański Park Narodowy, przeważa droga szutrowa. Uwaga, udostępnienie trasy do Florianki odbywa się za odpłatnością; karty wstępu są do nabycia w sklepie w Górecku Starym, który odnajdziemy po 300 m jazdy trasą rowerową do Florianki, izbie leśnej we Floriance i Ośrodku Edukacyjne-Muzealnym RPN.

Florianka to osada leśna, położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego; znana jest ze stajennej hodowli konika polskiego. Poza konikami możemy tutaj podziwiać również: ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie dawnych szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 65 gatunków drzew i krzewów; izbę leśną z ekspozycją obrazującą życie ludzi na początku XX wieku (mieści się tu również informacja turystyczna); ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

Koniki Polskie we Floriance

Zwierzyniec od 1812 do 1944 roku, siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej, powita nas stawami “Echo”, nad którymi, w zależności od upodobań, możemy oddać się kontemplacji pięknych widoków, korzystając w tym celu m.in. z platform widokowych, jak również spędzić trochę czasu na plażowaniu. 2 km jazdy przez Zwierzyniec odkryje kolejne atrakcje tego miasteczka, w kolejności będą to: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, 200-letni browar, barokowy kościółek na wodzie i klasycystyczne zabudowania z XIX w.

Do Józefowa wracamy, “Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza”, który biegnie na odcinku Zwierzyniec-Józefów (23 km) obok stawów “Echo” przez wsie: Sochy (1,5 km podjazd, po czym 500 m zjazd 50 km/h), Szozdy , Tereszpol, Górecko Stare, Brzeziny, obok torfowiska “jęzior” (w tym miejscu mamy okazję do obserwacji przyrodniczych fauny i flory, stwierdzono tu występowanie 5 gatunków gadów, 8 gatunków płazów i kilkudziesięciu gatunków ptaków oraz wielu rzadkich okazów roślin) i wieś Borowinę. Jadąc przez Józefów, przejeżdżamy obok wcześniej opisywanych źródeł rzeki Nepryszki, pomnikowych lip i siedziby Nadleśnictwa Józefów.