Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO „Roztocze”

19 czerwca 2019 roku Roztocze dołączyło do elitarnej listy Rezerwatów Biosfery UNESCO!

Walne Zgromadzenie UNESCO nareszcie wpisało polską część Roztocza na listę rezerwatów biosfery. Listę tworzy 701 rezerwatów w 124 krajach, na terenie Polski jest 11 rezerwatów biosfery UNESCO, Bory Tucholskie zostały wpisane na listę w 2010 roku.
Obszar Rezerwatu wynoszący 297 000 ha zlokalizowany jest w woj. lubelskim i podkarpackim obejmując swoim zasięgiem powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski oraz powiat jaworowski i żółkiewski na Ukrainie.

link do wyników:

https://en.unesco.org/galleries/roztocze-biosphere-reserve-poland

https://en.unesco.org/news/18-new-sites-join-unescos-world-network-biosphere-reserves?fbclid=IwAR2EdOXEaK4AqC610UPDJzDyXCcfBHP9UWodSG2gY421LP-_MXfr1l8Hmk0


fot. P. Marczakowski

MMT