W Lubelskim przybyło Instruktorów Turystyki Rowerowej

Kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa odbył się w miejscowości Lipsko Polesie na Roztoczu w nowo powstałym Centrum Geoturystycznym. Szkolenie realizowane było w dwóch terminach: 25-26.09 oraz 2-3.10.2021 r.
Kurs przygotował uczestników do roli organizatorów i prowadzących wycieczki rowerowe. Dwudniowe szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznych zajęć terenowych.
Pierwszy dzień obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu turystyki rowerowej, a w tym między innymi: organizacji, bezpieczeństwa, aspektów prawnych związanych z organizacją imprez rowerowych, metodyki prowadzenia wycieczek, podstaw pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz rekreacji i animacji czasu wolnego. Pierwszego dnia kursanci opracowali również trasę wycieczki.
W drugim dniu odbył się egzamin w formie prowadzenia wycieczki rowerowej, w warunkach miejskich i na szlaku, podczas której uczestnicy pełnili funkcję prowadzącego oraz zamykającego kolumnę, przewodnika turystycznego z doborem odpowiedniego komentarza krajoznawczego. Oceniane były umiejętności pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.
W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy regionu lubelskiego, którzy chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy. Byli to przede wszystkim członkowie stowarzyszeń, fundacji, osoby pracujące w ochronie przyrody, turystyce, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i nauczyciele, którzy będą w przyszłości organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy po regionie lubelskim.
mat. smakujlubelskie/fb
Organizatorem szkolenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, szkolenie realizowane było w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
—————————————————————————————————————————————————————–
W szkoleniu w ramach rekomendacji Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze” udział wzięło dwóch członków stowarzyszenia LakaVinyl, którzy od wiosny 2022 roku chcą organizować wycieczki po Roztoczu.