I Ogólnopolski Plener Fotograficzny z cyklu „Roztocze” – wernisaż

W dniach 1-4 lipca 2021 w Krynicach odbył się I Ogólnopolski Plener Fotograficzny z cyklu „Roztocze”, zorganizowany przez “Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców” i Stowarzyszenie “Kultura dla Zamościa”.
Dzisiaj w Archipelagu Roztocze otworzono wystawę poplenerową.
Partnerami pleneru byli: Wójt Gminy Krynice, Zamojska Grupa Fotograficzna, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Zamojski Dom Kultury, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.
Inicjatywę wsparli: Szkoła Podstawowa w Krynicach, Pan Andrzej Kudlicki wraz z Zarządem Spółki Budy Archipelag Roztocze oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Kgw Polany Krynice i KGW Zadnoga.
W plenerze „ROZTOCZE – 2021” uczestniczyło 36. fotografików, członków nadzwyczajnych i artystów Fotoklubu RP z Polski.
LOT Roztocze był fundatorem nagród dla Organizatorów Pleneru.
Gratulujemy inicjatywy.
Dziękuję Panu wójtowi Jackowi Wiśniewskiemu, Pani dyrektor Joannie Jamroż i Pani Beacie Gałan-Smól za zaproszenie. A Panu Andrzej Kudlickiemu za gościnność.
Magdalena Tereszczuk