Huta Złomy

Wiele przysiółków Huty Starej dziś nie istnieje, przetrwała jedynie zachodnia część, która przekształciła się w samodzielną wieś Huta Złomy składająca się z dwóch części Złomy Ruskie i Złomy Polskie. Wieś praktycznie została całkowicie zniszczona podczas walk z UPA. W sąsiedztwie wsi znajdują się umocnienia zbudowane przed wybuchem wojny niemiecko – sowieckiej w 1941 r.