Jarmark św. Wawrzyńca w Bełżcu

Odbywający się na początku sierpnia w Bełżcu Jarmark św. Wawrzyńca kontynuuje tradycje jarmarku na którego pozwolenie wydał król Zygmunt III Waza w akcie lokacyjnym miejscowości z 1607 roku.

Celem Jarmarku jest popularyzacja ginących zawodów oraz odnowienie lokalnych tradycji i zwyczajów. W Jarmarku uczestniczą twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły śpiewacze. Podczas imprezy nie brakuje również współczesnych atrakcji takich jak wybory miss wakacji czy koncerty popularnych zespołów.


Zdjęcia: UG Bełżec

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
ul. Lwowska 5, tel. 84 66 52 120,
e-mail: gok.belzec@gmail.com
www.gok.belzec.pl
Informacja Turystyczna w Bełżcu
Urząd Gminy, pok. nr 10
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 21
e-mail: gmina@belzec.pl
www.belzec.pl