Premiera filmu dokumentalnego “Błudko”

19 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się premiera filmu “BŁUDKO” w reżyserii Janusza Hanasa.

Na wstępie Zbigniew Naklicki – wójt gminy Susiec powitał przybyłych gości: Janusza Hanasa – reżysera wraz małżonką, dra hab. Jacka Romanka – przedstawiciela IPN O/Lublin, Grzegorza Filipiaka – operatora filmowego,  Artura Pawłowskiego – operatora filmowego, prof. Katarzynę Zinczak z UMCS w Lublinie, Tadeusza Suskiego – członka Zarządu Powiatu, sekretarza gminy Susiec, Leszka Ważnego – przewodniczący Rady Gminy Susiec wraz z radnymi, ppłk Bronisława Malca, Edwarda Trześniowskiego – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Suścu wraz z członkami związku, ks. prałata Romana Marszalca, ks. dra Krzysztofa Śnioska, ks. dra Andrzeja Niedużaka, Annę Romanowicz-Łagowską – przedstawiciel posła na Sejm RP Piotra Olszówki, dyrektorów szkół gminy Susiec wraz z nauczycielami, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Susiec, młodzież szkolną w tym 10. DH Harcerski Krąg z Suśca i 29. DH Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego Pierwszego oraz wszystkich zebranych.

W krótkim wystąpieniu podziękował reżyserowi za nakręcenie filmu z historii gminy Susiec. Nawiązał do wydarzeń z II Wojny Światowej. Podziękował żołnierzom i kombatantom, którzy przyczynili się do istnienia wolnej Polski. Stwierdził, że o wolność należy walczyć i życzył w szczególności młodzieży, by nigdy nie zaznała tak ciężkich czasów.

Rys historyczny wydarzeń z okresu schyłku II Wojny Światowej na terenach Lubelszczyzny oraz zebrane informacje z IPN na temat budowy oraz istnienia „Obozu w Błudku” przedstawił dr hab. Jacek Romanek – przedstawiciel IPN O/Lublin. Przedstawił też relacje naocznego świadka tamtych wydarzeń ppłk Bronisława Malca ps. „Żegota”.

Po wstępnym słowie reżysera Janusza Hanasa wyemitowano po raz pierwszy nakręcony film. Po projekcji filmy przedstawiono okoliczności i szczegóły dotyczące jego powstawania. W końcowym wystąpieniu reżyser podziękował zebranym stwierdzając, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie i frekwencję, warto takie filmy tworzyć.
Wójt gminy Susiec jeszcze raz podziękował reżyserowi i wszystkim zebranym za uczestnictwo w żywej lekcji historii.
Na pamiątkę premiery filmu w Suścu wykonano pamiątkowe zdjęcie z harcerzami. Konsultując nazewnictwo miejsca usytuowania obozu z osobami biorącymi udział w produkcji filmu, uzyskaliśmy odpowiedź, że z uwagi na małą ilość dokumentów historycznych, najbardziej prawidłową nazwą miejsca jest nazwa „Błudko”. Nie można jednak stwierdzić, że inne istniejące nazwy umieszczone na pomnikach i obeliskach oraz literaturze, takie jak: Błotko, Błótko, Błudek są nieprawidłowe.
Ważne jest, że miejsce upamiętniające śmierć niewinnych Polaków powstało i jest przez miejscowość społeczna pielęgnowane.

mat. UG w Suścu