Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Święty Roch

Jest to jedna z trzech ścieżek w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Nazwa ścieżki pochodzi od znajdującej się na skraju rezerwatu kaplicy św. Rocha – znanego w regionie miejsca kultu religijnego. Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie „Święty Roch” ma długości 6 km w kształcie pętli. Na trasie ścieżki umieszczono tablice informacyjne pozwalające na zapoznanie się z walorami otaczającej przyrody.

Rezerwat, na terenie którego wyznaczono ścieżkę ma charakter rezerwatu częściowego i chroni naturalne fragmenty starodrzewu jodłowo-bukowego porastającego jedno z typowych roztoczańskich wapiennych wzgórz, rozcięte kilkoma wąwozami erozyjnymi.

W granicach rezerwatu oraz obok niego zlokalizowane są przystanki ścieżki:

1. Bór mieszany świeży
2. Starodrzew jodłowy
3. Kaplica Św. Rocha
4. Drzewostan sosnowy
5. Buczyna karpacka
6. Oczyszczalnia ścieków
7. Źródliska w Hutkach

Nadleśnictwo Zwierzyniec wydało folder dotyczący rezerwatów przyrody.

źródło informacji: Nadleśnictwo Zwierzyniec