Smolin Fish – Gospodarstwo Rybackie

Zarząd Dóbr Smolin jest przedsięwzięciem rodzinnym od roku 1887. Wówczas to Kazimierz i Józefa z Krynickich Andruszewska nabyli we Lwowie majątek ziemski Smolin wraz z Kolonią Smolin.

W chwili nabycia nieruchomość była małym fragmentem roztoczańskich puszcz ciągnących się nieprzerwanie od Zamościa do Lwowa i obejmowała niewielki jak na ówczesne stosunki obszar około 450 hektarów, zlokalizowany na odcinku od obecnej Huty Kryształowej w Polsce do kompleksu lasów w okolicach Wróblaczyna, obecnie na Ukrainie. Po nabyciu część gruntów wykarczowano, tworząc majątek leśno–rolny. Od początku prowadzono aktywną gospodarkę w zakresie leśnictwa, uprawy zbóż i chmielu, hodowli bydła i trzody, pasieczną i łowiecką.

Po śmierci Kazimierza Andruszewskiego w roku 1911 oraz Józefy Andruszewskiej w roku 1933, majątek przejął Zygmunt Andruszewski junior, absolwent Akademii Dublańskiej – ich wnuk. Mieszkał we Lwowie, pracował w Lwowskiej Izbie Rolniczej, równocześnie zarządzał Smolinem. Jako entuzjasta nowoczesnych metod gospodarowania w rolnictwie oraz leśnictwie, wprowadził do gospodarki smolińskiej zmechanizowane metody uprawy lasu, roślin i hodowli zwierząt.

W okresie wojny doszło do całkowitej dewastacji urządzeń i zabudowań folwarcznych. W roku 1944 majątek pozostały w Polsce znacjonalizowano w trybie dekretu o reformie rolnej. W roku 2012, po wielu latach sądowych procesów, spadkobiercy Zygmunta Andruszewskiego juniora odzyskali całość gruntów ornych pozostałych w Polsce oraz rozszerzyli działalność o gospodarstwo rybackie w Rudzie Różanieckiej. Obecnie Zarząd Dóbr Smolin gospodaruje na 50 ha gruntów w Smolinie (Hucie Kryształowej) oraz 220 ha stawów w Rudzie Różanieckiej, posługując się przedwojenną firmą oraz jej oznaczeniem graficznym. Ma to podkreślać ciągłość przedsiębiorstwa oraz podtrzymywanie dobrych praktyk w jego zarządzaniu.

Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej

Tradycja hodowli pstrąga oraz karpia w okolicach Rudy Różanieckiej sięga końca XIX wieku, kiedy to Ludwik Wattman założył pierwsze stawy karpiowe i pstrągowe. Sukcesywnie rozwijane gospodarstwo rybackie przed wybuchem II wojny światowej obejmowało obszar około 350 hektarów.

Po zakończeniu działań wojennych, w roku 1945 w ramach dekretów o reformie rolnej i leśnej, stawy hodowlane przeszły w ręce Administracji Lasów Państwowych oraz Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W latach 50’ całość gospodarstwa przekazano do nowo utworzonego Gospodarstwa Stawowego w Rudzie Różanieckiej. Po licznych reorganizacjach przedsiębiorstwa na przestrzeni lat 1960 – 1988, w roku 1992 Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej zlikwidowano i przekazano do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W latach 1992 – 2000 prowadzono gospodarkę rybacką w formie Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa w Rudzie Różanieckiej. W roku 2000 całość przedsiębiorstwa została wydzierżawiona pracowniczej spółce cywilnej Gospodarstwo Rybackie Ruda Różaniecka. W roku 2015 obiekty hodowlane gospodarstwa w Rudzie Różanieckiej zostały nabyte przez Huberta Andruszewskiego i są prowadzone pod firmą Zarząd Dóbr Smolin Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej, kontynuując chlubne tradycje rybackie poprzedników, jednocześnie wprowadzając innowacyjne rozwiązania zarówno w hodowli jak i organizacji.

SPRZEDAŻ RYB – HODUJEMY ZDROWĄ I SMACZNĄ RYBĘ

Specjalizujemy się w produkcji karpia królewskiego, amura, tołpygi pstrej i białej, szczupaka, suma europejskiego, lina, sandacza, karasia pospolitego i srebrzystego. Wprowadzamy nowe gatunki ryb i poznajemy tajniki ich hodowli. Na specjalne zamówienie odbiorców, kontraktujemy niektóre gatunki ryb.

Nasz materiał zarybieniowy trafia do gospodarstw rybackich oraz PZW.

Nasze ryby pływają w stawach, które znajdują się na terenach gliniasto – piaszczystych, co znacząco podnosi ich walory smakowe.

Na każdym etapie produkcji nawiązano ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaczowie, Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Krośnie Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostarczanych ryb, o najwyższych walorach smakowych i zdrowotnych.
Stosujemy wyłącznie pasze naturalne w postaci zbóż pochodzących z Gospodarstwa Rolnego w Smolinie oraz od lokalnych rolników.

            KAŻDY NASZ KLIENT TRAKTOWANY JEST WYJĄTKOWO

Nasze produkty możesz zamówić telefonicznie 796503410 lub mailem smolinfish@gmail.com, ale znajdziesz je również stacjonarnie m.in.

w sklepach „Bacówka”

w Płazowie

– zakład przetwórczy i sklep firmowy, ul. Szkolna 1 i Sikorskiego 3

w Rzeszowie:

– „zielony rynek”, ul. Targowa (wejście od PGE, pierwszy sklepik po lewej stronie)

– Urząd Marszałkowski, sklep z artykułami tradycyjnymi i ekologicznymi Taurus

– sklep „Jarzynka”, ul. Jabłońskiego 9

– sklep FRAC ul. Lwowska

– sklep „Podkarpackie Smaki”, ul. Rynek 16/1 (również sklep internetowy)

w Przemyślu:

– „zielony rynek”, ul. Sportowa 2

– Sklep rybny „Wieloryb” ul. Mnisza 2

w Lubaczowie:

– sklepy „Masarnia Dubiel”

– sklep rybny „Pirat”

 w Narolu:

– sklepy „Masarnia Dubiel”

– sklep „Dudek”, ul. Rynek

w Biłgoraju

– targ  miejski

– sklep „Masarnia Dubiel”

– „Jedz Zdrowo” sklep z żywnością ekologiczną, ul. 3 maja 86

w Zamościu:

– targ przy ul. Orzeszkowej

– Delikatesy Bogdański, ul. Gminna 55E

Zapraszamy do degustacji wyrobów produkowanych w naszym zakładzie przetwórczym.

PZW

Dysponujemy szeroką gamą ryb obsadowych w rozmaitych wielkościach. Specjalizujemy się w hodowli karpia, amura, tołpygi, szczupaka, sandacza, suma, lina, jazia, karasia pospolitego i srebrzystego. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do transportu ryb lub zapraszamy do  odbioru osobistego i przy okazji zwiedzenia naszego gospodarstwa.