Piekiełko na Wzgórzu Kamień

Piekiełko – utworzony w 1961 r. pomnik przyrody nieożywionej, obejmujący jedyne w Polsce formacje skałkowe powstałe w utworach mioceńskich, położony na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest grupa wapiennych bloków skalnych położonych na samym wierzchołku Wzgórza Kamień (348 m… Czytaj więcej

Rezerwat Geologiczny Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego

Ścisły rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko (koło wsi Łaszczówka, gmina Tomaszów Lubelski) został utworzony w 1962 r. w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, dużego skupienia głazów narzutowych, przeniesionych przez lodowiec. Na powierzchni 1,24 ha ochroną objęto 68 głazów. Największe… Czytaj więcej